ההתמודדות עם בלעם הרשע – פרשת בלק
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

ההתמודדות עם בלעם הרשע איננה מאבק רגיל בין אומות. דרכו הייחודית של בלעם במאבק עם ישראל נותנת מבט מחודש על ההתמודדות של ימינו על ארץ ישראל.

במסכת סנהדרין (קו, ב) נאמר (בתרגום מארמית): בכולם לא תרבה לדרוש לגנאי, חוץ מבלעם הרשע שכמה שתוכל - דרוש אותו לגנאי. במה 'זכה' בלעם ליחס כה עוין מצד ישראל, על אף שלבסוף ברך את ישראל? התשובה היא שבלעם, בניגוד לאויבינו האחרים,  אחז באומנותנו ובא להלחם בנו בכוח הרוחני – כוח הדיבור. כאשר האוייב נלחם נגדנו בכוחו הפיזי, בטוחים אנו ביתרוננו האיכותי, כפי שאמר דוד המלך בתהילים: "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' נזכיר" (תהילים כ, ח). אולם, כאשר הצורר חמוש, כביכול, בתכונה רוחנית - משקיף ומחפש פרצות בעם ישראל, יודע לכוון דעת עליון, ומכוון אותה כלפי הזעם האלוהי המופיע בכל יום לרגע - זו כבר סכנה מוחשית לישראל. הגמרא שם (קה, א) דורשת את שמו: "בלעם - בלא עם, דבר אחר שבלה עם". מי שאין לו עם, אין לו אחריות. לעם ישראל קל יותר להלחם מול עם מוגדר - יהיו אלה ז' עמי כנען או כל אומה אחרת, אך בזמן שישנה ישות שמצד האמת אינה מוגדרת כעם, דבר זה 'מבלה' את עם ישראל. רש"י שם פירש: "בלה עם – שבלבל את ישראל בעצתו להחטיאם בבנות פעור". זו מלחמה לא קונבנציונאלית: אם אין עם - אין אחריות, אין גבולות ואז מתחילה מלחמה פסיכולוגית של הטלת פחד ואימה בדמות טרור או כל סוג אחר של קללה, שאיננה מקובלת אפילו במלחמות שבין העמים. המדרש (במדבר רבה כ, ז) מבאר את זממם של בלק ובלעם: "אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ" – "לא היה מבקש אלא שלא יכנסו לארץ". מפחדים אומות העולם מכניסתם של עם ישראל לארץ ישראל מתוך הכרה פנימית שבזמן שישראל שרויים על אדמתם ועושים רצון קונם הרי הם – אומות העולם – יאלצו לעזוב את דרך פשעם ולדבוק באור היושר והצדק, ובתורה שתצא מציון. על כן מנסים למנוע מישראל את ההתנחלות בארץ ע"י ישות שאיננה עם, ישות שכל תפקידה לעורר כעס ופרוד, רח"ל, בין ישראל לאביהם שבשמים. וכמו שנאמר בשירת האזינו שכאשר יש חטא בישראל, הקב"ה מעניש אותם ב'לא – עם': "הם קנאוני בלא אל, כעסוני בהבליהם, ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם" (דברים לב, כא).כדי להתגבר על אויב מסוג זה יש להכיר במהותו במטרותיו. עם ישראל צריך להבין שעיקר המלחמה איננה על טריטוריה כזו או אחרת, אלא על עצם היות ישראל לעם ה'. העובדה שהמאבק איננו בעל אופי רגיל של מלחמה בין עמים מלמדת כי יש כאן בירור עמוק ויסודי ביחס לתפקיד עם ישראל ולייעודו בין העמים. צריכים ישראל לחזק את הקשר עם הקב"ה, לברר את דרכם ואת תפקידם בארץ ישראל, לבנות ולחזק את האחדות בעם ישראל ולא לאפשר לפירוד מכל סוג שהוא להתקיים. רק עמידה איתנה ומאוחדת תצלח, ב"ה, במלחמה מסוג זה.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים