סיכום הלכות שימוש בפלטה בשבת
 
הרב אלי אלטשולר

מההלכות המעשיות ביותר בהלכות שבת הם ההלכות השייכות לשימוש בפלטה בשבת. סיכום ההלכות והפרטים השונים השייכים לנושא יעשו סדר בתחום חשוב זה.

חשוב לציין כי ההלכות להלן מתייחסות לפלטת שבת רגילה, שבה אין אפשרות להגביר או להנמיך את עוצמת החום, ולא רגילים לבשל עליה.

הנחה על הפלטה מערב שבת

מותר להניח על הפלטה מערב שבת כל מאכל, יבש או נוזלי, מבושל באופן מלא, חלקי או לא מבושל כלל, ישירות על הפלטה. הסיבה לכך היא שאין חשש "שמא יחתה" כיון שאין אפשרות לשנות את עוצמת החום של הפלטה.

 אמנם, כאשר מניחים מאכל לא מבושל לגמרי צריך לקחת בחשבון שאי אפשר יהיה לסגור את המכסה שלו אם נפתח אותו בשבת, כיון שסגירת המכסה מזרזת את תהליך הבישול.

החזרת תבשיל על הפלטה

הדעה המקובלת בין מרבית הפוסקים היא שבכדי להחזיר תבשיל שהיה מונח על הפלטה ולהניחו ישירות על הפלטה צריכים שיתקיימו "תנאי ההחזרה". תנאי ההחזרה הם:

  • שהתבשיל יהיה מבושל כל צורכו, אחרת יש בהחזרתו איסור תורה של מבשל.
  • שהתבשיל יהיה עדין חם, ולו במקצת. (גם אם הוא יבש!)
  • שהתבשיל לא יונח על גבי הקרקע (והאשכנזים מחמירים שידו של האדם לא תעזוב את הסיר)
  • האשכנזים מצריכים תנאי נוסף, והוא שכאשר הוריד את הסיר מהפלטה יהיה בדעתו להחזיר את הסיר.

אי הקפדה על שלושת התנאים האחרונים תגרום לכך שההחזרה לא תוגדר כהחזרה אלא כנתינה מחודשת על הפלטה, דבר שלרוב הפוסקים אסור, כמבואר להלן.

הנחה על גבי הפלטה בשבת

כאמור, לדעת חלק מהפוסקים אין לתת לכתחילה בשבת עצמה שום מאכל ישירות על הפלטה, אלא רק להחזיר ע"פ כללי ההחזרה, גם אם הוא מבושל כל צורכו והוא יבש. הסיבה לכך היא שלדעתם בהנחה ישירות על הפלטה יש משום "מחזי כמבשל", ולכן אם רוצים לחמם בשבת בבוקר מאכל יבש המבושל כל צורכו - יש להניח על הפלטה סיר ריק או היכר אחר, ורק על גביו לתת את המאכל לחימום.

בכל מקרה - לחמם מאכל רטוב בשבת עצמה אסור, לא משנה אם מניחים ישירות על הפלטה או לא. (למעט למנהג התימנים הפוסקים כרמב"ם שאן בישול אחרי בישול גם בדבר לח)

לדעת חלק מהפוסקים (כגון הרב דב ליאור והרב עובדיה יוסף, שליט"א),  מותר לתת ישירות על הפלטה בשבת כל מאכל שאין בו איסור בישול (מבושל כל צורכו ויבש), מכיון שאין רגילות לבשל על הפלטה גם בימות החול, והפלטה נועדה לחימום בלבד, ולכן אין בה דין של "מיחזי כמבשל". לדעתם  אין משמעות לתנאי ההחזרה , כיון שמותר לתת לכתחילה על הפלטה.

פלטה שכבתה בשבת מוקדם מהצפוי, מותר להעביר את התבשילים שעליה לפלטה של השכן, ובלבד שהתבשילים היו מבושלים כל צורכם.

הנחה על טס של מתכת המונח על להבת הגז

להבת גז דולקת שעליה מניחים טס של מתכת (כפי שמקובל בצבא) - מותר לתת עליה בערב שבת כל מאכל. לגבי החזרה עליה - יש להקפיד על ארבעת תנאי ההחזרה שהובאו לעיל. אין לתת עליה ישירות בשבת שום מאכל לכתחילה, אף אם הוא מבושל כל צורכו, כיוון שיש בה דין 'מחזי כמבשל'. אם רוצים לחמם מאכל יבש בשבת - מותר לתת את המאכל על גבי סיר שעומד על הגז המכוסה.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים