תשובה מאהבה ותשובת האומה
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

הרב קוק באגרת לרב חרל"פ, המכונה אגרת התשובה, קובע מספר עקרונות יסוד בתהליך התשובה. האהבה והחסד בתהליך התשובה והשיבה לתשובת האומה ותחייתה - הם מיסודות התשובה בדורנו.

הרב קוק באגרת לרב חרל"פ[1] מתאר את עיקרי יסודות תפיסתו ביחס למושג התשובה. אגרת זו מכונה 'אגרת התשובה', והיא מעין תמצית של המפורט ומורחב בספרו הגדול 'אורות התשובה'.

בראשית דבריו קורא הרב להחזיר את הביטחון לעולם התשובה. הגישה המקובלת של התשובה בתקופת הרב קוק, היא גישה של יראה ופחד. התיאורים הנרחבים על אלול בישיבות הליטאיות, הפחד והיראה שהורגשו באוויר, הפנקסאות והחשבונאות - זוהי משמעות התשובה כפי שנתפסה בציבור. הרב קוק קורא לחזור אל ה'חסד הקדמון', להשיב את התשובה למקומה הטבעי, עולם החסד והאהבה.

העולם כולו פועל בחסד - 'עולם חסד יבנה'. אמנם נכון הוא כי ההנהגה הראשונית של העולם היא קודם כל במידת הדין, ואיתה שיתף הקב"ה את מידת הרחמים. בשלב ראשון יש הכרח ליצור מסגרת ויחס של דין, אך ככל שהעולם מתקדם, ככל שהיחס והקשר עם הקב"ה נבנה ומתפתח - עוברת ההנהגה להנהגה של חסד, להנהגה של יחס ישיר עם הקב"ה. הביטחון בעולם התשובה הוא ביכולת להפתח לקשר עמוק וישיר עם הקב"ה בלי לפחד משבירת המסגרות והריסת החומות. התשובה מאהבה היא מדרגה השומרת על הגבולות מתוך רצון ובחירה ולא מתוך כפייה והכרח.

ההכרה בכך שהעולם כולו מתנהג ופועל בחסד מלמדת את האדם שבתשובה הוא מצטרף אל התהליך הטבעי של העולם. אין בכך יציאה מגדר הרגיל או כפייה חיצונית - זוהי התאמת האדם למהלך הכולל של המציאות, ועל כן אין צורך לשבור את מידותיו ולצמצם את כוחותיו, אלא להיפך - לגלות את כוחותיו הפנימיים והחבויים ולשוב אל עצמיותו השלימה.

בהמשך דבריו כותב הרב:

ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו...

הרב טובע בדבריו ביטוי מכונן -"כל זמן מאיר בתכונתו". יש יחס וקשר ישיר בין הזמן המיוחד בו האדם נמצא ופועל לבין תהליך התשובה אותו הוא עובר. ע"פ הנאמר עד כה ניתן להבין את משמעות הקשר, שכן התשובה היא התאמה למהלך העולם, וכאשר העולם נמצא בשלב מסויים - יש לפעול בצורה המתאימה לשלב בו הוא נמצא

בדור של גאולה, בדור של שיבה לארץ ישראל - לא ניתן להשאר באותה תשובה של חוץ לארץ. יש צורך למצוא את דרך התשובה המתאימה לדורנו ולפעול בה. הרב קוק כותב באורות התשובה[2]:

תחיית האומה היא היסוד של בנין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבא אחריה.

השיבה לארץ ישראל היא חלק יסודי מתהליך התשובה, ותחיית האומה בארצה הוא ביטוי ממשי לתשובה העליונה. חלק מתהליך התשובה האישי חייב לכלול את השיבה והחזרה אל ערכי האומה, אל השותפות והעשייה למען קידום תחיית האומה בארצה.

לפעמים ישנה תחושה כי בדורנו אנו קצת 'פוסט הרב קוק'. הציניות נמצאת בכל חלקה טובה, וכיוון החשיבה הכללי של ה'הפרטה' והמימוש העצמי הנפוץ כל כך בעולם של ימינו - חי וקיים גם בציבור האמון על חיי אמונה וגאולה. יש להתעורר ולשוב אל הערכים היסודיים של עמנו, אל השאיפות העמוקות לבנות את ממלכת הכהנים בארץ שניתנה לנו מאת ה' ויש צורך להרתם למלאכה. על כל אחד ואחד לחשוב היטב כיצד הוא יכול לקדם את תחיית האומה, ע"פ הכישורים שניתנו לו וע"פ המקום בו הוא נמצא, ולפעול ולקדם למען תשובה האומה ותחייתה.

אסור להצטמצם רק להיבטים הפרטיים של התשובה בקיום תורה ומצוות, תיקון המידות והעבודה האישית. יש להפנות את המבט בתהליך התשובה גם אל התשובה הלאומית, לחפש את המקום בו ניתן לתקן ולשוב תשובה לאומית, לפתח ולבנות את העם והארץ.

יש לשוב אל התשובה מאהבה השלימה והכוללת, לחזור את הביטחון המלא בחסד התשובה, ולשוב תשובת העם והארץ, עד שנזכה לבניין השלם ולגאולה השלימה.[1] אגרות הראי"ה, אגרת שע"ח.

[2] יז, א.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים