סולם יעקב - אחדות ישראל - פרשת ויצא
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

חלום יעקב זכה לפרשנויות רבות לרמזים הטמונים בו. משמעות נוספת ניתן למצוא בו אשר מחדשת מבט מעמיק ורחב יותר על המושג אחדות ישראל.

פרשת ויצא מספרת בפתיחתה בחלום יעקב. העיסוק בחלומות נמשך גם בפרשות הבאות בחלומותיהם של יוסף, שר המשקים ושר האופים ופרעה. יעקב חולם על סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמים ומלאכי א-לוהים עולים ויורדים בו. בהמשך הפרשה, קודם חזרתו לארץ, מספר יעקב לנשיו[1] על חלום נוסף:

וארא בחלום והנה העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים...

החלום הוא נושא רחב מאוד ובחז"ל ישנן גישות שונות לחלומות. באופן כללי נראה כי יש סוגים שונים של חלומות: יש והחלומות 'שווא ידברו', ולעיתים שהחלום הוא 'אחד משישים בנבואה' ואפילו יותר מכך - התגלות א-לוהית מפורשת.

חלום הסולם של יעקב זכה לפרשנויות רבות ולפתרונות רבים. יש שראו את הסולם כמשל לבית המקדש, כדרך פשט הכתובים לפיהם פרש יעקב בעצמו את החלום - "אין זה כי אם בית א-לוהים". יש שראו בסולם סמל לתפילה העולה לעליונים ומורידה את השפע לתחתונים, ויש שראו בו רמז לתורה, שהרי 'הסלם' עולה למניין 'סיני'.

נראה כי ניתן להציע פתרון נוסף כפי העולה מה משך סיפור הפרשה.

לאברהם, סבו של יעקב, נולדו שני בנים - יצחק, שעליו נאמר "כי ביצחק יקרא לך זרע", וישמעאל שנדחה מפני יצחק. גם ליצחק שני בנים: יעקב ועשיו, ועשיו הוא זה שנדחה מפני יעקב.

כאשר יעקב יוצא לחרן הוא הולך להקים את משפחתו, ויש להניח שהוא ודאי מתאר לעצמו מה עשוי לצאת ממנו - גרעין וקליפה, בן שימשיך את דרכו ובן אחר שכנראה ידחה. בשלב זה בא החלום ומבשר ליעקב שהוא איש תם, איש שלם - "כולו זרע אמת". יעקב עצמו הוא פתרון החלום. מלאכי א-לוהים - שהם צאצאיו - עולים ויורדים בו עצמו.

הסלם הוא כמו השלם (אות ס' ואות ש' קרובות ומתחלפות), אלא שהשלם מורכב מכמה חלקים ושבטים, כמו שהקב"ה מנהיג את עולמו ע"י כמה מלאכים שעולים ויורדים. הבשורה והתפקיד שמקבל יעקב בחלומו הוא לכלול את כל השלבים לסולם אחד גדול ושלם המוצב ארצה, כפי שבא לידי ביטוי בשבטים המתאימים יותר לעיסוק בארציות, וראשו מגיע השמיימה.

הגמרא אומרת כי "יעקב אבינו לא מת[2]". ביטוי מיוחד זה יכול להתבאר ע"פ הנאמר לעיל שהכוונה היא שיעקב אבינו הוא מופת לכלל ישראל, הכולל בקרבו את כל צדדי המציאות, שלא שייך בו מיתה. כל יהודי על מדרגתו וייחודו הוא חלק אחד מהשלם של "יעקב איש תם" שיקרא בהמשך ישראל.

המשך פרשיית החלום מתאר כיצד יעקב מבין את המסר הא-לוהי ופועל כדי באמת להיות איש כללי ושלם - כמו הסולם המאחד את כל הפרטים לפי מדרגותיהם.

בתחילה נאמר "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו". ולאחר החלום נאמר "ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה". דרשת חז"ל בעניין ידועה, לפיה הפכו האבנים לאבן אחת, ועם זה יש לפרש ע"פ פשט שיעקב אבינו, שהבין את המסר של החלום - הוא שלקח את כל האבנים הפרטיות ועשה מהם אבן אחת גדולה. על דרך הרמז יש להוסיף כי גם המילה אבן רומזת לצירוף אב ובן - התכללות הבנים באב, ביעקב.

התגשמות החלום מתחילה בסוף פרשת ויצא. לאחר שנולדו כל השבטים, למעט בנימין, ולפני החזרה לארץ, שוב נאמר[3]:

ויקח יעקב אבן וירימה מצבה. ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל.

המדרש מבאר ש'אחיו' של יעקב הם בניו שהיו לו כאחים, כלומר שהיתה ביניהם אחווה כאחים. כך התממש החלום, כל בן הביא עמו אבן אחרת ויעקב בנה מהם גל אחד גדול שהוא המצבה - הסולם.

יש ללמוד מכאן על חשיבות השלום ואחדות הפרטים השונים בכלל ישראל. רק כאשר  עם ישראל מאוחד עם כל צדדיו ופרטיו זוכה להיות מוצב ארצה והראש מגיע השמיימה.

 [1] בראשית לא, י.

[2] תענית ה, ב.

[3] לא, מה-מו.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים