פסח חג השמירה
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

ליל הסדר מכונה בתורה ´ליל שימורים´. הבנת משמעות השמירה תלויה בהבנת עניינו המיוחד של החג, ומלמדת על תפקידו של עם ישראל בעתות של ניסים וגאולה.

"ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים. ליל שמרים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה לה' שמרים לכל בני ישראל לדרתם".

ליל הסדר מכונה בתורה "ליל שימורים", וכפי שנראה השמירה בכלל מאפיינת את חג הפסח:  שמירת המצות ("מצה שמורה"), שמירת התקופה של פסח שיחול באביב - "שמור את חודש האביב", בעניין ארבעת הכוסות מוסיף השל"ה הקדוש שהם בסוד יין המשומר בענביו, ואף את ארבע הבנים מקביל השל"ה הקדוש לארבעת השומרים.

מהו אותו "ליל שימורים", את מה צריכים לשמור בליל הסדר? פרוש אחד מתייחס ליציאת מצרים עצמה: הקב"ה שמר הבטחתו לישראל וחישב את הקץ ומייד בהקיץ הקץ הוציאם בחיפזון בלי להתמהמה.

משמעות פנימית יותר למושג השמירה מופיע בתורת החסידות והקבלה, ולפיה חובת השמירה מוטלת על עם ישראל עצמו.

מבואר בחסידות ובקבלה שפסח הוא זמן של אורות עליונים למעלה מסדר המציאות, אורות של חסד עליון המוציא אותנו מהמיצרים והמגבלות הטבעיים אל התכונה האלוהית החופשית. בפסח, שהוא מסטרא דימין - "באתערותא דלעילא", מתגלים ניסים ונפלאות כמו שהיו ביציאת מצרים, אף שככל שהעולם 'מתבגר' הניסים והנפלאות משולבים בדרך הטבע.

כאשר עושה הקב"ה ניסים ונפלאות ברצונו יתברך - תפקידו של עם ישראל הוא פשוט לשמור. התפקיד של עם ישראל ב'ליל השימורים', ובפסח בכלל הוא לשמור את אותם האורות ולהטמיע אותם בתוכנו. הקב"ה נותן בימים אלו כוחות עילאיים ואנחנו מצווים לשמור שלא להחמיץ את ההזדמנויות הניתנות מגבוה. שמירה שכזו הינה שמירה בעלת ערך עצמי ואיננה רק הגנה מפני גורם חיצוני. אנו מצווים 'לשמור את' ולא 'לשמור מפני'. 

נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", ועל כן גם בגאולה העתידית ובמקומנו בגאולה הנוכחית השמירה היא עיקר תפקידו של עם ישראל. הקב"ה ברחמיו מראה לנו ניסים ונפלאות, ואנו נדרשים להיות הבן החכם שהוא "שומר חינם", ע"פ הקבלתו של השל"ה הקדוש.

חינם פרושו בלא התניה, גם כאשר איננו מבינים, ולא בדיוק רואים מה יוצא מכל זה. עצם ההכרה בהיותנו חלק מכלל ישראל, וחלק מהגילויים העליונים של עשרות השנים האחרונים דורשת מאיתנו להתחייב ולשמור אותם. אנחנו שומרים של ה' יתברך, של הארותיו והופעותיו בעולם ומתוך כך אנו שומרים תורה ומצוות, ושומרים על שלמות  עם ישראל ועל שלמותה של ארץ ישראל.

אנו תפילה לאל המוציאנו ממצרים, שבזכות השמירה שלנו של האורות העליונים הישראליים המתגלים בגאולה השלמה, נזכה שהשי"ת ישמור הבטחתו לישראל עמו, לשמור לנו את נחלתנו ולהביאנו אל הר קודשנו, לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים