חג הפסח - חג הפתח
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

חג הפסח פונה אל האדם להפתח - אל המציאות, הטבע ואל מהותו הפנימית. היציאה ממצרים ומן המיצרים קוראת לאדם לשוב אל עצמו, לפתוח את עצמו ולגלות ולהופיע את כוחותיו ויכולותיו.

חג הפסח הוא חג של עשייה והכנה. הניקיונות האינטנסיביים וההתעסקות הרבה בכל מה שסביב לחג מצריכים להתבונן ביתר שאת במשמעות הדברים - מה העבודה הזאת לכם? מהו התוכן הפנימי של החג, מהי עבודת הנפש המתאימה לשלב זה ולזמן זה?

נראה כי ניתן להגדיר את חג הפסח כחג הפתיחות. "בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ה'אני העצמי' של כל אחד מאיתנו, הוא שכלוא בתוך המיצרים של גופנו ומגבלותינו. במובן מסוים כבר התרגלנו אל ההכרח וקיבלנו אותו כמובן מאיליו. למדנו לחיות עם המגבלות, ושכנענו את עצמנו שיכולת הבחירה שלנו שייכת לגבול גיזרה צר ומצומצם. והנה בא חג החרות, חג האמונה, ופותח לנו פתח על מנת שנוכל לצאת מהמיצרים. חג הפסח מזמין אותנו להשתחרר, לצאת מהקופסא, ולהאמין בטהרת רצוננו, באומץ כוחינו וביכולתנו לממש את כישרוננו.

חג הפסח בטבע המציאות הוא חג האביב. באופן כללי מחולקת השנה לחורף וקיץ, כאשר  החורף הוא זמן של התכנסות והסתגרות. במשך החורף הארוך מצטברים הרבה דברים בבית ובנפש - החלונות המוגפים מחזיקים את האבק והלכלוך המיותרים. מועד חודש האביב הוא זמן לפתוח את החלונות, להוציא יחד עם החמץ גם את האבק ואיתו את כל הבוץ והמשקעים.

אנו מנקים את הבית, מוציאים את החפצים המיותרים, מפנים מקום, ומזמינים את האביב לחדור פנימה אל תוך ליבנו. הבית הפתוח מאפשר לנו לחמוק ולצאת מבעד לכתלים, לדלג החוצה , להסתכל סביב ולפתוח את עצמנו לסובב אותנו. 

חג הפסח קרוי על שם הפסיחה. מה היא אותה הפסיחה? "ופסח ה' על הפתח". על פי הפשט הכוונה שהקב"ה דילג על פתחי עם ישראל בעוברו לנגוף את מצרים. אמנם, ישנו פרוש נוסף: על ידי שאנחנו עשינו מעשה בפתח שלנו - דם קרבן הפסח, הקב"ה פותח את פתחינו ומוציא אותנו מהפתח באופן כזה שהמשחית לא יוכל לחבל.

מידת הפסח היא מידת האהבה והאמונה, מידת החסד מידתו של אברהם אבינו שהוא סמל האדם הפתוח. בעוד חגי תשרי מיוסדים על מידת הדין והמאמץ האנושי לתקן את עצמו - חודש ניסן מאופיין ע"י האתערותא דלעילא. מידת הדין פרושה לפתוח ספרים ולשקול זכויות כנגד עוונות. במידת הפסח הקב"ה בא אלינו בעצמו באהבה, ומבקש מאיתנו שנדע לקבל את האהבה האלוהית ולהמשיך אותה הלאה. לא לעצור, לא לחסום - אדרבא, לפתוח, לצאת, לשאול ארבע שאלות, לעורר ולגלות עניין.

איש החסד מתחיל את סעודתו בפתיחת ביתו: "..כל דיכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח..". המצה היא מאכלו הטבעי של אדם הפתוח, והיא סמל הפשטות. איש החסד החסיד הוא יהודי פשוט אך חלילה אינו עם הארץ. חכם גדול הוא ועשיר בדעת, אך לא יתן לדעתו להוסיף מכאוב ולכלוא אותו בידיעותיו, קנייניו וענייניו. התנהגותו של האיש הפתוח היא בפשיטות, ללא מורכבות, בלי הרבה רוח וצלצולים. הוא מוצא שפה משותפת עם כל אחד וגם באכלו מצה פשוטה - הוא מסב בחופשיות כיאה לבן חורין שכמותו.

תכונתו של איש הפסח הפתוח היא אהבת הדיבור. איש החורף המסוגר איננו אוהב לדבר, כתדמיתם של גברים מתבגרים שמעמסת החיים ושגרתם מכבידה עליהם את שמחת הדבור והסיפור. חג הפסח - חג הגאולה, מכונה בספרים כחג גאולת הדיבור, וסימנך פסח: פה סח.

מצות 'והגדת לבנך' משמשת לפתיחת הפה להרבות בסיפור יציאת מצרים, וכל המרבה לדבר ולספר הרי זה משובח. במשך שגרת ימינו אנו ספוגים בהרבה מתחים, רשמים ורגשות. האדם קולט אל תוכו רשמים רבים - מודעים ושאינם, ועליו ללמוד כיצד לדבר ולשתף, ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים וכו' כל המרבה הרי זה משובח. כמובן שאין מדובר בפיטפוטי סרק - הדיבור צריך להיות בסוד סיפור יציאת מצרים, כלומר דיבור שממשיך את יציאת מצרים ונותן להתקדמות ימי העולם משמעות  ואופק של גאולה שלמה.

יהי רצון שנזכה מכוחה של יציאת מצרים וגאולתו של חג הפסח להפתח אל העולם ואל החיים, ונלמד כיצד לדבר ולשתף, לחיות ולחוות, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה.

 

 


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים