פרשת שבוע
 

שיעור קצר על פרשת כי תשא

שכינה ביניהם - פרשת תרומה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
עד כה עסק ספר שמות ביציאת מצרים ובמתן תורה, דברים הכרחיים לעם ישראל, אך אין העם שלם ללא בית המשכן (ובימינו בית המקדש) שהוא המרכז הרוחני של עם ישראל

משפט עברי - פרשת משפטים (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
היחס בין עשרת הדיברות שבפרשת יתרו לפרשת משפטים הוא קשר של כלל-ופרט. הפירוט המקביל למצוות יום השבת היא דין עבד עברי. ההבדל בין ששת ימי השבוע ליום השבת (וכן בשמיטה וכו´) הוא ההבדל בין משפטי הגויים הטבעיים למשפט העברי האלוקי.

לראות את הקולות - פרשת יתרו (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
על קבלת התורה נאמר "וכל העם רואים את הקולות" וישנם מספר דעות לגבי הבנת הפסוק ועד כמה יש להבינו כפשוטו. משמעות ראיית הקולות היא שלא רק שמענו את דבר ה´ בצורה חד פעמית אלא גם קיבלנו את היכולת לראות את עמקי נפשנו בלימוד התורה.

שלושת המכות האחרונות - פרשת בא (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
שלושת המכות המובאות בפרשת בא, הם מכות שנועדו לגלות כי אין הרע מציאות מצד עצמו, אלא רק העדר טוב.

מלאכת הבערה וכח היצירה האנושית - פרשת ויקהל (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
איסור הבערת אש ביום השבת מופיע בפתיחת פרשת ויקהל, והוא מעורר מחלוקת תנאים ביחס למשמעות הציווי. עיון במהות האיסור מלמד על תכונת האש ועל מקומה בעבודת האדם בעולם.

הכיור וההכנה - פרשת כי תשא (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
פרשת כי תשא מפגישה אותנו עם הכיור וכנו, המשמש לעבודת ההכנה של הכהן לקראת העבודה בקודש. התבוננות בתכונות השונות של הכיור ילמדו על המדרגות השונות ועל החשיבות של עבודת ההכנה.

התבוננות מחודשת בקריעת ים סוף - פרשת בשלח (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
קריעת ים סוף הוא מהאירועים המכוננים בתולדות עם ישראל. התבוננות מחודשת בדרך המוסר, החסידות והמבט הלאומי מלמדים את זויות חדשה במאורע חשוב זה.

עשר המכות ועשרת הדיברות - פרשת וארא (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
הרצף הארוך והמוכר של עשר המכות מעלה השאלה - מה הצורך בכל כך הרבה מכות? עיון בעניינם של המכות מלמד על היחס בין עשר המכות לעשרת הדיברות ואת שייכות יציאת מצרים לגאולת ותיקון העולם כולו.

דרוש מנהיג - פרשת שמות (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
מנהיגותו של משה רבנו היא אב טיפוס צורה הראויה לבניית מנהיגות נכונה. היסוד המתחדש בעיון בתולדות חייו של משה רבנו הוא הדוגמא האישית, המהווה יסוד חשוב בכל הנהגה ציבורית.

העמוד הבא-->


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים