ספר במדבר
 

מניין ופירוט מסעות בני ישראל מלמד על חשיבות הדרך והתהליך. אל לו לאדם לשכוח מה שהביא אותו למקום בו הוא נמצא כיום, וחשוב לדעת שהתהליך גם הוא חלק מהזהות.

קרח מכאן ומכאן – פרשת קרח (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
המחלוקת היא יסוד בבניין העולם וקיומו וקיימת עוד מימי קדם. אמנם, כאשר המחלוקת אינה לשם שמיים היא עלולה לערער את מבנה העולם התקין, כפי שניסו לעשות קרח ועדתו ומנסים ממשיכיו בני זמננו – הנצרות.

עלה נעלה וירשנו אותה – פרשת שלח (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן )
האם היו המרגלים מתחילתם אנשים כשרים או חוטאים? דמותם המורכבת של המרגלים מלמדת על הדרך בה צריך עם ישראל להתמודד עם קשייו ולעמוד בפני הגויים.

תנאי בני גד ובני ראובן– כח הדיבור– פרשת מטות (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
תנאי בני גד ובני ראובן הוא יסוד הלכתי חשוב בדיני תנאים. עיון בסיפור התורה מלמד יסודות חשובים בניהול נכון של משא ומתן ובמשמעותו ומהותו של כח הדיבור.

צלפחד ובנותיו – האידיאל ותיקונו – פרשת פנחס (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
היחס בין בנות צלופחד המחבבות את הארץ לאביהן, שמת בחטאו במדבר, מראה על היחס הראוי והדרך הנכונה להופעת האידיאלים האלוקיים בכלים של תיקון.

ההתמודדות עם בלעם הרשע – פרשת בלק (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
ההתמודדות עם בלעם הרשע איננה מאבק רגיל בין אומות. דרכו הייחודית של בלעם במאבק עם ישראל נותנת מבט מחודש על ההתמודדות של ימינו על ארץ ישראל.

ההתמודדות עם בלעם הרשע – פרשת בלק (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
ההתמודדות עם בלעם הרשע איננה מאבק רגיל בין אומות. דרכו הייחודית של בלעם במאבק עם ישראל נותנת מבט מחודש על ההתמודדות של ימינו על ארץ ישראל.

ודברתם אל הסלע – פרשת חקת (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
חטא מי מריבה העסיק רבות את פרשני התורה. העמקה בהסבר המוכר המובא בפירוש רש"י, מלמד על הדרך המורכבת בה מנהיג הקב"ה את עולמו, בהנהגה הגלויה והנסתרת

ויהי בנסוע הארון – פרשת בהעלותך (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן )
פרשת ´ויהי בנסוע הארון´ מלמדת כיצד לומדים תורה בדרך, וכיצד ממשיכים את התורה אל המציאות הטבעית ואל וזרימת החיים.

איש על דגלו – פרשת במדבר (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן )
פרשת הדגלים וסידור מחנה ישראל במדבר הם הבסיס והתבנית לצורה בה עם ישראל צריך לפעול את פעולתו בעולם, ומלמדים כיצד יוצרים אחדות אמיתית.


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים