ספר ויקרא
 

המצוות השונות המופיעות בפרשת בהר ביחס לארץ ישראל הן ביטוי לקשר המהותי בין עם ישראל וארצו, והן מתארות את המדרגות השונות בקדושת הארץ.

סנפיר וקשקשת – פרשת שמיני (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
הסנפיר והקשקשת מלמדים כיצד סימני הטהרה הם בעצם גורמי הטהרה, ומהי החשיבות היסוד הקבוע והיסוד המשתנה בלימוד התורה.

טומאה וטהרה – פרשת תזריע (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
הטומאה והטהרה הם נושאים הרחוקים מעולמנו. עיון בטומאת יולדת וטומאת מצורע מחדש כי יסוד הטומאה והטהרה קשור בקשר הדוק להתפעלות והעונג בעבודת ה´.

מצות תרומת הדשן – פרשת ויקרא (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
מצות תרומת הדשן מעוררת את השאלה מדוע זכתה מלאכה שהיא לכאורה ´פינוי פסולת´ למעמד של מלאכה במשכן? עיון ביסוד המצוה מלמד על היחס התורה לעבר, להווה ולנצח.

הברכה והקללה – פרשת בחוקותי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן )
פרשת בחוקותי מאריכה בפירוט הברכות והקללות. עיון ביחס בין הברכה והקללה מלמד על היחס האמיתי בין הטוב והרע בעולם.

פרשת המקלל, הלקח לימינו – פרשת אמור (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
פרשת המקלל היא פרשה קצרה אשר הפרטים החסרים בה – רבים, אך ממנה ניתן ללמוד שיעור חשוב על היחס הנכון לשכננו בעת הזאת.


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים