תנ"ך
 

קריאה מחודשת של התנ"ך מתוך מבט כללי על כותבי הספרים לדורותיהם

דמויות בתנ"ך - יגאל בן נתן (הרב דוד הלל וינר)
דמות לא מוכרת של אחד מגיבורי דוד, רומזת למורכבות הגדולה של שלטון דוד בעמי עבר הירדן המזרחי ולקרבות שהתחוללו באיזור. קרבות אלו מלמדים על דרכי ההתנהגות הראויה לעמי האיזור - כנרמז במדרשי חז"ל.

ספר יונה -תפקידם של הרשעים בעולם (הרב דוד הלל וינר)
מדוע סירב יונה ללכת בשליחות ה´ לנינוה? מה ניסה להשיג בבריחה באניה מלפני ה´? עיון בשאלות אלו ובעניינים נוספים בספר יונה מלמד על דרכי השגחת ה´ ועל מקומו של כל אדם בהופעת שם ה´ בעולם.

דמויות בתנ"ך - עבדון בן הלל הפרעתוני (הרב דוד הלל וינר)
שמו של השופט עבדון הפרעתוני רומז להתמודדות המיוחדת של שבטו בכיבוש הארץ. עיון ברמזים שונים בתנ"ך, תוך העזרות בממצאים ארכיאולוגיים בני זמננו, מאירה ומציגה את תקופתו ופועלו.

דמויות בתנ"ך - אילון הזבולוני (הרב דוד הלל וינר)
אחד השופטים המוזכרים בתנ"ך ברמז בלבד הוא אילון הזבולוני. עיון בהיסטוריה של שבט זבולון ובמהפך המקצועי אותו עבר השבט בתקופתו של אילון, מלמד שיעור חשוב כיצד לשוב ולהתחבר לארץ ישראל גם במציאות של ימינו.


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים