מבוא לתושב´´ע
 

תשובה מיוחדת של רב האי גאון בענייני תקיעת שופר מחדשת כי לציבור ולהתנהלות הטבעית של עם ישראל כח גדול בקביעת ההלכה ועיצוב עולם התורה.

מבוא לתושבע"פ - ג - ´תיאוריית השיכחה´ (הרב אלי אלטשולר) 
כפי שנלמד בשיעורים הקודמים, מתפתחת התושבע"פ ונוצרת מדור לדור. חז"ל אמרו כי כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר כבר למשה מסיני. כיצד יכול לדעת הלומד האם מה שלמד וחידש נאמר למשה מסיני? כיצד נדע כי התושבע"פ באמת מכוונת לאמת האלוקית?

מבוא לתושבע"פ - ב - מתי התחילה התושבע"פ? (הרב אלי אלטשולר) 
ההבנה המקובלת היא שהתושבע"פ מפרשת את התושב"כ. אף שיש בכך מן האמת, חשוב לדעת שמסורת התושבע"פ קדמה לתושב"כ והיא הבסיס שלה.מה היחס בין הרפורמים לכל הנלמד עד כה ביחס להתפתחות התושבע"פ?

מבוא לתושבע"פ - א - מהי תושבע"פ? (הרב אלי אלטשולר) 
המפגש של עם ישראל עם דבר ה´ יוצר את התושבע"פ. הבסיס לתושבע"פ הוא המפגש של עם ישראל עם המציאות המשתנה, ההתמודדויות השונות והפרשנות הרחבה שפירש עם ישראל את התורה שבכתב לאורך הדורות.


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים