שיעורים כלליים - קולי
 


כופין על מידת סדום- שיעור כללי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
היכן עובר הגבול בין הנורמה התקינה של "שלי שלי - שלך שלך", לבין "כופין על מידת סדום? הגבול עובר בין שלושת הבבות: דרך השער הראשון הוא נידון מצד הנהנה והחסרון, מצד השער אמצעי הוא נבחן בסוגיית "בר מיצרא" ובבבא בתרא הוא אינטגראלי ומחויב כחלק מתפיסת השותפות.

כל שיחלק ושמו עליו- שיעור כללי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
אופני חלוקת השותפים בקרקעות מצביעה על הבדל בין א"י לבבל. מלבד הבדל טיב הקרקע בין א"י לבבל מתגלה הבדלי גישה בין החכמה הישראלית לבבלית לקרקע ולשותפות, כך שבא"י הקרקע נערכת ע"פ שמה ומהותה, ובבל לפי כדאיות השימוש בה. מתוך כך מופיעה מעלת הנביאות של חכמים היודעת לכוון לדעת עליון.

כל שיחלק ושמו עליו- שיעור כללי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
אופני חלוקת השותפים בקרקעות מצביעה על הבדל בין א"י לבבל. מלבד הבדל טיב הקרקע בין א"י לבבל מתגלה הבדלי גישה בין החכמה הישראלית לבבלית לקרקע ולשותפות, כך שבא"י הקרקע נערכת ע"פ שמה ומהותה, ובבל לפי כדאיות השימוש בה. מתוך כך מופיעה מעלת הנביאות של חכמים היודעת לכוון לדעת עליון.

כל שיחלק ושמו עליו- שיעור כללי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
אופני חלוקת השותפים בקרקעות מצביעה על הבדל בין א"י לבבל. מלבד הבדל טיב הקרקע בין א"י לבבל מתגלה הבדלי גישה בין החכמה הישראלית לבבלית לקרקע ולשותפות, כך שבא"י הקרקע נערכת ע"פ שמה ומהותה, ובבל לפי כדאיות השימוש בה. מתוך כך מופיעה מעלת הנביאות של חכמים היודעת לכוון לדעת עליון.

שיעור כללי- נשים ונרות חנוכה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
עיון מחודש בסוגיית מעמד האישה לאור הלכות חנוכה

שיעור כללי- מעלת הצדקה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
סוגיות הצדקה המובאות בפרק השותפין מובילה להבנה שהצדקה היהודית נתפסת כחלק מהמערך הציבורי. בשעור נבחן ארבע מעלות של הצדקה מהפרט אל הכלל לאור התפיסות הכלכליות חברתיות הנוהגות כיום. התייחסויות הראשונים לקושיית התו´ בכפייה בצדקה הם מוצא לגישות השונות באופייה של הנהגה כלכלית והשלכה ממנה על תורת הצדקה האישית והקהילתית. (דף מקורות מצורף)

חנוכה בראי ההיסטרי (הרב ספי מרקוס)
מבט על בית חשמונאי- הצלחתם ונפילתם

קידושין - 13 - קידושי ביאה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
בביאה יש אמנם צד קליפתי של הנאה עצמית בלבד, וע"כ רב היה מכה את מי שקידש בביאה. אבל התורה מלמדת אותנו שבביאה יש גם צד של חיבור רוחני גבוה, שמאפשר לה להיות מעשה שמקשר בין הגבר לאשה בקשר של קידושין.

קידושין - 12 - קידושי שטר (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
מהו שטר קידושין? עיון בשטרות ההלכתיים השונים מראה לנו פנים שונות של המושג "שטר" ועל-פי זה גם פנים שונות בקידושי השטר.

העמוד הבא-->


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים