שיעורים כלליים - קולי
 

הגמרא קובעת כי במקרה של קידוש אשה במשכון - "מנה אין כאן, משכון אין כאן". הראשונים חלוקים בהסברם, מדוע אינה מקודשת, מהי משמעות המשפט, והיחס בין חלקיו. ע"י ההבנה בהגדרת ההתחייבות במשכון, משליכים על מדוע האשה לא מקודשת, ובאיזה מקרים היא כן תהיה מקודשת.

קידושין - 10 - קידושין לחצאין (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
סוגיא זו מתחילה במקרה רחוק מהמציאות "חצייך מקודש לי" אבל בהמשך הסוגיא המקרה העקרוני יורד למציאות במקרים יותר הגיוניים. עיון בסוגיית החצאים מראה ארבעה דרכים לחלק את האשה, וכנראה ארבע כוונות בקידושין לחצאין.

קידושין - 9 - התקדשי לי לחציי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
עיון בסוגייה מראה לנו את ההבדל בין האיש לאשה, החל מרמת המציאות ועד הקבלה. דווקא בגלל הבדל זה הם ניתנים לחיבור מיוחד כקשר הקידושין - "שכינה ביניהם"

קידושין - 8 - מקודשת מדין ערב וכו´ (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
סוגיא זו מראה לנו סוגים שונים של נתינה, והנאה. בסוף התהליך מגיע אפילו המקרה ה"הפוך" שבו האיש נותן ע"י קבלת כסף מהאשה. מקרים אלו שופכים אור חדש על משמעות הנתינה וההנאה בקידושין.

קידושין 7 - המקדש במלווה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
לאחר "סוגיות העקרונות" מתחילים לעסוק בסוגיות "כיצד". איך מקדשים בכסף? הגמרא בוחרת לפתוח עם סוגיית המקדש במלווה, סוגייה שעדיין עוסקת מה"עקרונות".

קידושין 6 - אמירה בקידושין (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
עיון מעמיק בסוגיית האמירה בקידושין ומשמעותה. בנוסף לחקירה הבסיסית, האם אמירה היא חלק מהמעשה, או רק הבעת גמירות דעת, ישנו רובד שלישי שמתבטא במעשה הקידושין.

קידושין 5 - חופה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
בין סוגיות המקור לסוגיות הכיצד מקדשים, נמצאת סוגיית חופה. האם חופה רק גומרת את המעשה, או שהיא יכולה גם לקנות. מנהגי החופה של ימינו הם כנגד שלושת דרכי הקניין.

קידושין 5 - חופה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
בין סוגיות המקור לסוגיות הכיצד מקדשים, נמצאת סוגיית חופה. האם חופה רק גומרת את המעשה, או שהיא יכולה גם לקנות. מנהגי החופה של ימינו הם כנגד שלושת דרכי הקניין.

קידושין 4 - שטר וביאה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
עיון בדרכי הלימוד המובילים לקידושי שטר וקידושי ביאה. למרות היותם יותר קשורים לחיים, גם הם עושים קניין. מכאן שגם החיבור האנושי המבוסס על האופי (שטר) וגם החיבור הטבעי המבוסס על החיצוניות (ביאה) נובעים מהקשר העמוק הנשמתי (כסף)

קידושין 4 - שטר וביאה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
עיון בדרכי הלימוד המובילים לקידושי שטר וקידושי ביאה. למרות היותם יותר קשורים לחיים, גם הם עושים קניין. מכאן שגם החיבור האנושי המבוסס על האופי (שטר) וגם החיבור הטבעי המבוסס על החיצוניות (ביאה) נובעים מהקשר העמוק הנשמתי (כסף)

<--העמוד הקודם העמוד הבא-->


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים