אמונה
 

עיון בשאלה האם 12 השבטים עתידים לחזור.

חיבור התורה לעולם המודרני (הרב מתניה ידיד)
על חיבורה של התורה לכול תחומי החיים.

התלמוד והמעשה - עיון באגדתא בתלמוד (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
סיום הפרק הראשון במסכת בבא קמא דן בסוגיית היחסבין הלימוד והמעשה. עיון בסוגיא זו מברר את המקום הנכון חומר ולרוח בעולמו של האדם.

תשובה מאהבה ותשובת האומה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
הרב קוק באגרת לרב חרל"פ, המכונה אגרת התשובה, קובע מספר עקרונות יסוד בתהליך התשובה. האהבה והחסד בתהליך התשובה והשיבה לתשובת האומה ותחייתה - הם מיסודות התשובה בדורנו.

משאב הזמן (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
הזמן הוא מהמשאבים החשובים ביותר אצל האדם - ומהמשאבים ההולכים ומתכלים בקלות הרבה ביותר. ההתבוננות במשמעות הזמן, בחשיבות הניצול והמימוש שלו נותנת מבט מחודש על אופיו וייחודו של האדם.

קדושת בית הכנסת ובית המדרש (הרב מיכאל אדרעי)
האם קדושת בית הכנסת ובית המדרש נובעת מהעובדה שבפועל אלו מקומות שמשמשים לתפילה ולימוד או שמא יש גם קדושה עצמית? מה היחס בין בית הכנסת לבית המדרש? עיון בנושאים אלו יעלה בירור חשוב ביחס בין התורה והתפילה בשלבי החיים השונים של האדם.

התחדשות בלימוד תורה-תורת ארץ ישראל (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
שיבת ישראל לארצו לא נועדה רק כדי ליצור מקלט בטוח ובנייה גשמית, אלא באה ליצור התחדשות רוחנית - תורנית. תורת ארץ ישראל מדגישה את ההסתכלות פנימה - אל תוך התורה, ואת חיפוש פנימיות ומשמעות התורה.


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים