ספר בראשית
 

יוסף בבקשתו להקבר בארץ ישראל, משתמש ב´מילת הקוד´ לגאולת מצרים - ´פקוד אפקוד´. משמעות הביטוי מלמד על האופי הייחודי של תהליך הגאולה ועל תפקידו של יוסף בתהליך זה.

העגלות אשר שלח יוסף - פרשת ויגש (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
בשיאו של מפגש האחים עם יעקב אביהם, כאשר הם מבשרים לו שיוסף חי מתבונן יעקב בעגלות ששלח יוסף -"ותחי רוח יעקב אביהם". מה רואה יעקב? מה הרמז שנרמז בעגלות?

מדוע התאכזר יוסף לאחיו? - פרשת ויגש (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
מהלכיו של יוסף בהתנהלותו עם אחיו מעוררת תמיהה רבה. מה מסתתר מאחורי האכזריות בה נוהג יוסף באחיו? מה מטרת המהלך כולו?

כיצד מתמודדים מעטים מול רבים? - חנוכה ופרשת וישב (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
דמותו של יוסף הצדיק בהתמודדותו עם אחיו, מופיעה בהמשך הדורות בדמותם של החשמונאים. יכולת העמידה מול הרבים המתנגדים - גם מתוך עם ישראל - היא התכונה האפשרת לעם ישראל להמשיך ולהתקדם לקראת הגאולה.

סולם יעקב - אחדות ישראל - פרשת ויצא (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
חלום יעקב זכה לפרשנויות רבות לרמזים הטמונים בו. משמעות נוספת ניתן למצוא בו אשר מחדשת מבט מעמיק ורחב יותר על המושג אחדות ישראל.

ההתמודדות עם צאצאי עשו וישמעאל - פרשת תולדות (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
פרשת תולדות מתארת את תאריך ההבדלה בין יעקב ועשו. היחסים בין עשו ויעקב, והשוואתם ליחס שבין יצחק וישמעאל עשויים ללמד על ההתמודדויות של ימינו עם אומות העולם.

מהי גמילות חסדים? פרשת חיי שרה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
תיאור החיפוש אחר כלה ראויה ליצחק, מלמד שיעור חשוב במשמעותו של החסד, ובדרך הראויה להשפעה ונתינה.

צוחק מי שצוחק אחרון - פרשת וירא (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
שרה דורשת מאברהם לגרש את ישמעאל לאחר שהוא רואה אותו ´מצחק´. הפירושים השונים לביטוי זה מציגים אתגרים והתמודדויות שונות עם בני בניו של ישמעאל

ארץ ישראל לכתחילה - פרשת לך לך (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
האם היה אברהם בארץ ישראל קודם הציווי האלוקי ´לך לך מארצך´? התבוננות בסדר עלייתו של אברהם אבינו לארץ ישראל מלמדת על הדרך הראויה לעלות לארץ ולהתייחסות למגורים בה.

על אחריות ושותפות - פרשת נח (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
אחת התוצאות המעשיות של המבול היה ההיתר לאכול בשר. מדוע דוקא לאחר המבול הותרה אכילת הבשר? מה משמעות הדבר?


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים