חנוכה
 


חודש כסליו וחוש השינה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
ע"פ הספרים הקדושים, החוש של חודש כסלו הוא השינה. התבוננות במשמעות השינה תגלה כיצד ניתן בשינה להעמיק את גילוי הכוחות הגופניים, כמו גם להופיע ולמשוך כוחות רוחניים עליונים (מאמר וקישור לצפיה).

הסביבון (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
משחק הסביבון, על אותיותיו ורמזיו, מקבל משמעות רוחנית מעמיקה, ומנחה אותנו כיצד להגשים את החזון והאידיאל אל תוך המציאות הממשית.

חנוכה- תיקון מדת ההוד (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
התבוננות במידת ההוד, מידתו של חג החנוכה, תאפשר לברר את משמעותה הפנימית של מצוות ההודאה שבחג זה.

הקשת- מזלו של חודש כסליו (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
הקשת – מזלו של חודש כסלו, היא תופעת טבע, כמו גם כלי נשק וצורה גיאומטרית. התבוננות במימדים השונים של הקשת יבררו את הדרך לחרוג מהמציאות הגשמית הסגורה, ולגלות את גווניה השונים.

מעט מאלוהים (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
עם ישראל, הוא המעט מכל העמים. עיון במשמעותו ויתרונו של המעט, יגלה את המשמעויות הפנימיות והערכיות של המיעוט.

יתרון האור מן החושך (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
חנוכה הוא חג האור, המצוי בעומק החושך החורפי. נלמד ונגלה כי האור של חנוכה הוא דוקא האור הפנימי, האור המתחיל את ההארה וההשפעה, מהעומק פנימה.

כבתה זקוק לה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
עיון במצוות נר חנוכה, ובסוגיית "כבתה זקוק לה", מגלה לנו מסקנות לענייני חינוך

שלושה מימדים בחנוכה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
הנקודה הפנימית של חנוכה מתגלה בשלושה מימדים: מימד הטבע, מימד ההיסטוריה והמימד התורני. עיון בשלושת מימדים אלה יגלה לנו את הנקודה הפנימית

חנוכה - תיקון מידת ההוד (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
חג חנוכה הוא כנגד מידת ההוד, דבר שמתבטא בסיפור המכבים ובמצוות החג, על כן ראוי לעיין בתיקון מדה זו לרגל חג החנוכה.

העמוד הבא-->


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים