נשמת הזמן - י"ב חודשים
 

הקשת – מזלו של חודש כסלו, היא תופעת טבע, כמו גם כלי נשק וצורה גיאומטרית. התבוננות במימדים השונים של הקשת יבררו את הדרך לחרוג מהמציאות הגשמית הסגורה, ולגלות את גווניה השונים.

חודש כסליו וחוש השינה (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן)
ע"פ הספרים הקדושים, החוש של חודש כסלו הוא השינה. התבוננות במשמעות השינה תגלה כיצד ניתן בשינה להעמיק את גילוי הכוחות הגופניים, כמו גם להופיע ולמשוך כוחות רוחניים עליונים.

חודש סיון - החודש השלישי (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
לאחר חודש ניסן של החסד, וחודש אייר של הדין, מגיע חודש סיון ובו השילוב - תפארת, ולכן בחודש זה ניתנה התורה.

חודש אדר - ותשחק ליום אחרון (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
חודש אדר הינו האחרון מבין חודשי השנה (כשניסן הוא הראשון) ומייצג במעגל השנה את סוד ה"אחרון". בעיניים של עמלק, לפיהם הכל במקרה, האחרון הוא הנכשל, שצריך להכרית. אנחנו, שיש לנו תכלית לעולם, דווקא האחרון הוא המטרה

מעט מן האור - עניינו של חודש כסלו (ראש הישיבה - הרב יוסי שטרן) 
חודש כסלו, על גילוייו השונים מלמד אותנו על חשיבות היפוך החושך לאור.

חודש שבט - חודש הבריאה והטבעיות (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
חודש שבט - חודש הפריחה והטבע. סימני החודש ורמזיו מלמדים על היותו חודש של הזדמנות לחיים בריאים של חומריות וטבעיות קדושים ומתוקנים.

רוגז דקדושה וחודש טבת (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
חודש טבת, חודש החורף ואיתני הטבע, נרמז במספר רמזים ותכונות ייחודיות בספרים הקדושים. עיון ברמזים אלו ילמד על דרך ההתמודדות הראויה עם הטבע והחומר.

נשמת הזמן - עניינו של חודש חשוון (ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן) 
חודש חשוון הוא חודש השגרה והיום-יום. עיון בעניינו של החודש, דרך התבוננות בשמו וברמזיו השונים המופיעים בספרים הפנימיים, מלמד על הנקודה הייחודית והנסתרת המתגלית דוקא בשגרה - הופעה של ´לעתיד לבוא´.


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים