דרכה של הישיבה
מאת: הרב יוסי שטרן


פורסם באתר "ישיבת ההסדר עכו"
www.yakko.co.il
© כל הזכויות שמורות