דרכה של הישיבה / ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן


תיקון חוש האכילה / ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן
החוש של חודש שבט הוא חוש האכילה, והנה לנו הזדמנות לרוממם משהו את החוש שמלווה אותנו במשך כל החיים בלא הפסקה. דווקא הנהגות החיים היותר בסיסיות כמו אכילה דיבור שינה, יכולים להוות מטרה לתיקון ולקדושה


לראות את הקולות - פרשת יתרו / ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן
על קבלת התורה נאמר "וכל העם רואים את הקולות" וישנם מספר דעות לגבי הבנת הפסוק ועד כמה יש להבינו כפשוטו. משמעות ראיית הקולות היא שלא רק שמענו את דבר ה´ בצורה חד פעמית אלא גם קיבלנו את היכולת לראות את עמקי נפשנו בלימוד התורה.


התלמוד והמעשה - עיון באגדתא בתלמוד / ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן
סיום הפרק הראשון במסכת בבא קמא דן בסוגיית היחסבין הלימוד והמעשה. עיון בסוגיא זו מברר את המקום הנכון חומר ולרוח בעולמו של האדם.השפעת ההתמדה בתורה על האדם
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן
ההתמדה בלימוד התורה יוצרת חיבור מיוחד של האדם לבוראו. האדם מגלה את הסנה הבוער שבתוכו, ומתחבר בצורה מעמיקה אל נקודת היסוד האלוקית שבליבו פנימה.


התפילה וכח הדמיון
הרב יהודה דהן
עבודת התפילה דורשת מהאדם להשתמש בכל כוחות נפשו. אחד הכוחות הדומיננטים, הדורש לימוד ועיון, הוא כח הדמיון. מה תפקידו של כח הדמיון? כיצד משתמשים בו בעבודת התפילה?


השתלת איברים
הרב אלי אלטשולר
סוגיית השתלת איברים היא סוגיא רגישה וכואבת העולה על סדר היום הציבורי מזמן לזמן. עיון בפרטי הדעות השונות מלמד כי מעבר לדיון ההלכתי, יסוד הויכוח הוא סביב חוסר שיתוף הפעולה ואי האמון בין הממסד הרפואי ועולם התורה.


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים