דרכה של הישיבה / ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן


נעשה ונשמע - משמעת ומשמעות / ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן
קריאתם של עם ישראל קודם מתן תורה ´נעשה ונשמע´ מהדהדת מאז ועד היום. עיון במדרש חז"ל ביחס לאמירה זו ילמד על משמעותו הקיומית של לימוד התורה וקיום המצוות.


התלמוד והמעשה - עיון באגדתא בתלמוד / ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן
סיום הפרק הראשון במסכת בבא קמא דן בסוגיית היחסבין הלימוד והמעשה. עיון בסוגיא זו מברר את המקום הנכון חומר ולרוח בעולמו של האדם.


קבלת החלטות / הרב אלי אלטשולר
היכולת לקבל החלטות ולהתמודד בצורה נכונה את ההתלבטויות השונות דורשת מהאדם שימוש במספר יכולות וכישורים. חשיבה אמונה והתבוננות על המציאות מתוך מבט של אמונה מקנים לאדם את היכולת לגשת לתהליך זה מתוך מתוך שלוה, רוגע ובריאות נפשית.חודש סיון - החודש השלישי
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן
לאחר חודש ניסן של החסד, וחודש אייר של הדין, מגיע חודש סיון ובו השילוב - תפארת, ולכן בחודש זה ניתנה התורה.


השפעת ההתמדה בתורה על האדם
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן
ההתמדה בלימוד התורה יוצרת חיבור מיוחד של האדם לבוראו. האדם מגלה את הסנה הבוער שבתוכו, ומתחבר בצורה מעמיקה אל נקודת היסוד האלוקית שבליבו פנימה.


התורה והאני העצמי של האדם - עין איה לשבועות
הרב יהודה דהן
עיון בביאורו של הרב קוק בעין אי"ה בדבר משמעות המושג ´כפה עליהם הר כגיגית´, מלמד על שייכותה הפנימית של התורה לעצמיותו של האדם.


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים